Vi är tre åk 4:or på Edboskolan i Skogås/Trångsund. Syftet är dels att lägga upp föräldrainfo, såsom veckobrev, läxor och viktiga datum riktat till föräldragruppen. Dessutom lägger vi upp elevarbeten som vi gärna delar till en större publik och hoppas att inspirera.

Viktig info för vårdnadshavare, som rör alla klasser tryck på allmän information i menyn.

Här finns ett flöde med våra senaste inlägg.

Vi har även en systerblogg för vårt temaarbete om allas lika värde  som du hittar här.

Vi på edbosfyror.se:

  • vill erbjuda information om klasser och årskursen.
  • informerar om läxor, tipsar om länkar till tutorials, träning och repetition och flippar lärares och elevers klipp. Allt mot mer kunskap!
  • erbjuder en möjlighet att följa vår vardagliga verksamhet här på skolan.
  • vill ge eleverna en möjlighet till en yttre mottagare för sitt arbete. Dels föräldrar, men förhoppningsvis även andra elever och kanske andra vuxna. Vi tror att detta ökar elevernas motivation till skolarbetet i allmänhet, men kunskaper om publicering i synnerhet.

Upplägget på sidan är att klassinfo (veckobrev och viktiga datum) ligger separat för varje klass. Ämnena ligger i ämnesmenyn. När man klickar på ämnet kommer info från ämnesläraren/na och när man klickar på elevarbeten kommer ev. elevarbeten om sådana lagts upp.

Eftersom vi ofta tittar på webbplatsen gemensamt, får eleverna inflytande över innehåll, disposition och utseende. Eleverna blir inivatörer och entreprenörer, då vi riktar oss mot externa mottagare. Det som ska publiceras, måste korrekturläsas. Lärare och elever har alla lärt sig hur vi hittar bilder som får användas. I slutändan är det vi, lärare, som bevakar plagiering och publicerar. Eleverna har inte inloggningsuppgifter, i dagsläget.

För allt material äger vi lärare eller eleverna upphovsrätten om inget annat anges. Alla upphovsrättsinnehavare har godkänt webpublicering och att andra får ta del av materialet genom att läsa/lyssna/titta på det genom vår sida. Vill man använda det på något annat sätt än att läsa/titta/lyssna på det bör man kontakta oss så att vi kan fråga upphovsrättsinehavaren hur denne ställer sig till detta.

När vi började i augusti, var det bara en av oss lärare som var bekant med webbstjärnan och bloggande. Nu har vi andra tre lärt oss massor! Förutom att hantera inlägg, bilder, länkar och klipp har vi också utvecklat vår digitala undervisning. Valet av arbetssätt har på sätt och vis påverkats av att processen ska dokumenteras och därefter publiceras. Därför har vi mer eller mindre tvingats sätta oss in i diverse hemsidor och appar. Några exempel är en egen youtubekanal, skolarbeten genom Classroom, appar som Padlet, Socrative, Mentimeter, Googlephoto, iMovie, Explain Everything, Canva, PuppetPals, Tellagami, Prezi, ScreenChomp, Hour of Code etc.

För alla dessa framsteg och nya kunskaper är vi värda ett pris i Webbstjärnan.