teknik bingo i 4b! Vi spelade "teknikbingo". Jag beskrev ett behov som en viss produkt är användbar för... ex. " Färdar människor lodrätt", svaret på det skulle då vara "hiss" och framför "produkten" fanns ett nummer de sedan kryssade, lite svårt men mycket roligt hade vi... testa och se om era barn kommer ihåg vad en respirator är... för det kunde de inte innan!!!

teknik bingo i 4b!
Vi spelade ”teknikbingo”. Jag beskrev ett behov som en viss produkt är användbar för… ex. ” Färdar människor lodrätt”, svaret på det skulle då vara ”hiss” och framför ”produkten” fanns ett nummer de sedan kryssade för på sin bricka, lite svårt men mycket roligt hade vi… testa och se om era barn kommer ihåg vad en respirator är… för det kunde de inte innan!!!