Första skisserna av blivande pall!

Första skisserna av blivande pall!