Algoritm = räkna med uppställning

Viktigt: Talsorterna måste placeras under samma talsort.