Här ser ni lite av de första skisserna som ritats upp….image