English   4b!!!    Läxförhör fredag 10 februari (inför skriftligt prov fre 17/2, 4c har sitt prov 10/2)

Länkar som hjälper dig: https://www.youtube.com/watch?v=72ch7DOo98g&feature=youtu.be&list=PL1C_CkdVTiU2hqucYuYqyst3KWIS177v

Vi repeterar grammatiska fraser och annat från tidigare kapitel.

Lär dig detta What’s up
I am, you are, she is och så vidare Page 27
There is There are Page 52
I have got, you have got, he has got och så vidare Page 33
This That Page
Lägesorden: på, i, under, bredvid, framför och bakom Page 48
Använda frågeorden: where, what, who, when, how, why Page 29
Du visar att du kan genom att skriva enkla meningar och använda rätt ord och rätt form.

Träna:

Läs i What’s up

*www.ovningsmastaren.se

*www.elevspel.se

*www.bingel.se

*Lösa blad från skolan OBS! Lämnas inte in, är en valfri väg till att lära sig.

*Skriv och prata hemma