Engelskaläxa till fredag Make yourself at home Översätt texten på s. 50, 52-53 och lär dig vad orden betyder. Flera ord finns översatta på s. 84. Träna att uttala och läsa texten med flyt. På http://ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/26finns bra övningar.

English Swedish
a wardrobe                 garderob
a kitchen ett kök
 a bathroom   ett badrum
a rug en matta
an aunt en faster/moster
to cook dinner att laga middag
by the window     vid fönstret
an office ett kontor
at home hemma
 quick/quickly snabb/snabbt
Focus: there is/there are Båda betyder Det finns
There is one girl.

Outside there is a big tree.

Det finns en flicka.

Ute finns ett stort träd.

There are more boys.

In the basket there are three cats.

 Det finns fler pojkar.

I korgen finns fyra katter.

Extra, för dem som orkar mer
in the corner i hörnet
a cupboard ett skåp
tonight  ikväll
a chest of drawers en byrå
of course naturligtvis