The Wild West                        –              Vilda Västern

Homework to Friday 7th of April

 

Läxa till fredag den sjunde april
Read and listen to the text on page 58

(www.ovningsmastaren.se) What´s Up 4/ Unit 5/The Wild West/ljudfiler

 

Look up new words on page 85 (in the right column)

Learn how to say Debbie´s lines.

Translate them into Swedish.

 

Läs och lyssna på texten på sidan 58

(www.ovningsmastaren.se) What´s Up 4/ Unit 5/The Wild West/ljudfiler

Slå upp nya ord på sidan 85 (I den högra kolumnen)

Lär dig säga Debbies repliker

 

Översätt Debbies repliker till svenska