English work/homework week 45.   My family

  1. Du ska skriva om 4 personer ur din familj eller släkt. Du ska skriva hela meningar. Du ska använda stor bokstav i början av alla meningar och i början av alla namn. Du ska sätta punkt efter varje mening. Du ska vara färdig på fredag 11 november.
  2. Du ska tala/läsa och spela in det du skrivit och skicka det till Kutte. Att Spela in: appen Quick Voice Pro. Att dela/skicka: längst ner i mitten: klicka på fyrkant med pil, klicka på rött M (g-mail), skriv Kuttes adress, klicka på vita pilen uppe i högra hörnet – klart!                         kurt.karlsson@edu.huddinge.se
  3. Du ska läsa upp det du skrivit för några kamrater på fredag. Du ska lyssna på några kamrater när de läser upp sina texter.