• håller fokus på uppgiften/jobba bra/stör inte
 • alla är delaktiga
 • alla ska känna till uppgiften
 • alla ska komma till tals
 • lyssna på varandra
 • alla ska vara delaktiga och bidra
 • samarbeta- jobba som en grupp
 • säga till den som stör
 • skärpa sig vid tillsägelse
 • samtalston(inte skrika)
 • allas åsikt måste få höras
 • alla hjälper till/tar ansvar
 • man lyssnar och testar olika förslag
 • alla ska vara överens om det man skriver
 • ansvarar och redovisar sin del