info-till-foraldrarna-om-friluftsdagen-25-oktober-ak-4-6