Hej! Uppdaterat 2/12

Följande har även gått hem till alla föräldrar. Det är där ni hittar klipp, fina bilder och massa annat, för dig som missat det.

 Idag har alla fått hem kopia på matematiktestet, som vi hade i fredags. Längst fram sitter ett försättsblad med respons och bedömning. Läs både de påståenden som är ikryssade och de som inte är ikryssade.

De allra flesta har gjort stora framgångar och hanterar beräkningar med addition och subtraktion på ett förträffligt sätt. Ni ska veta att jag förmedlar, med hela min själ, att skolan är viktig, så även matematiken, för deras framtid. Därför blir jag jätteglad när vi kan se att vi, veckan före mattetestet, hade rekordmånga träffar på vår blogg, edbosfyror.se

Klippen ”Talsortsräkning” och ”Kontrollräkna subtraktion med addition” hade flest visningar av klippen som ju ligger under matematik på bloggen. Många har förstås förberett sig och räknat många algoritmer/uppställningar på andra sätt. Oavsett på vilket, så gav det fina resultat.  

Några har också varit bra på att ta ansvar för sin inlärning och frågat mig och kamrater, vid sidan om, om saker som de vill förstå bättre. Det är moget!

Dags för geometri! Självklart följer aritmetik/beräkningar med hela tiden, men nu har vi redan börjat med många nya begrepp. Dessa ska/måste/kan man naturligtvis inte kunna initialt, MEN när vi är klara ska man veta innebörden i följande:  V48                                                                                                                                                                               Rät, trubbig och spetsig vinkel                                                                                                                              Liksidig, likbent, rätvinklig och oliksidig triangel

V49                                                                                                                                                                        Parallella linjer                                                                                                                                                          Kurva, linje, stråle, sträcka, punkt, skärningspunkt                                                                                                          Månghörning, fyrhörning, kvadrat, rektangel, romb, parallellogram, parallelltrapets, omkrets

V50-51                                                                                                                                                                          Symmetri och symmetrilinje                                                                                                                                   Cirkel, radie, diameter 

Efter jul repeterar vi allt och ett par veckor in på terminen testar vi vad alla lärt sig och kommer ihåg                Vi kommer att jobba i boken, på lösa blad, med konkreta figurer och former, appar på iPads och andra hemsidor.          Läxan till i onsdags, hade inte alla gjort. Information ligger alltid på hemsidan. Den läxan handlade om att träna vinklar i appen ”Geometri”. Där mäter man vinklar med en gradskiva. Den appen är naturligtvis fortfarande aktuell och bra att träna på. Här kan man träna mer på ovanstående innehåll.

http://www.elevspel.se/amnen/matematik/4340-geometri-grunderna.html#

 Med vänlig hälsning, Gebe