Inför Geometritestet  26 jan. 2017 åk 4 Edboskolan

Del 1 kommer att genomföras digitalt i Socrative. Där är True/False- frågor, flervalsfrågor och frågor med korta svar.

Del 2 kommer du att  rita. För att få godkänt, måste du rita PÅ papprets linjer, MED LINJAL! (Alla linjer i en triangel och i en vinkel kan självklart inte vara på linjerna)

Idag tränade vi på våra nya mini-whiteboards. Många har koll på geometrin.

  • en symmetrisk figur med markerade symmetrilinjer
  • en spetsvinklig, en trubbvinklig, en rätvinklig triangel, 
  • en likbent och en liksidig triangel. Skriv sidornas längder och beräkna omkretsen, O
  • två parallella sträckor. Den ena sträckan är 4 cm lång och den andra är hälften så lång
  • en cirkel med passare. Cirkelns radie är 4 1/2cm
  • en rektangel. Omkretsen ska vara 18 cm. Skriv hur långa sidor du har valt att göra.
  • den slutna kurvan t och linjen p, som skär kurvan i skärningspunkterna M och N

Storleksordna vinklarna, 1 till 5. Skriv 1 vid den minsta vinkeln, sedan 2, 3, 4, och sedan 5 vid den största vinkeln. Prova att rita fem olika vinklar och storleksordna dessa.

Skicka ett mail om du har frågor,  gunilla.andersson@huddinge.se