Det här ska du kunna:

  What´s Up
I am, you are, she is och så vidare page  27
Skilja på this och that, p 19
I have got, you have got, he has got och så vidare p 33
min, din, hans, hennes p 17
när man säger till exempel ”I swim” och när man säger ”I am swimming” p 45
Använda “the” p 24
Använda plural (när det är många) p 24
Veta att det kan heta a eller an p 22
Kunna berätta VAR saker finns: på, i, under, bredvid, framför och bakom p 48
Använda frågeord: where, what, who p 29

Du visar att du kan allt det här genom att skriva enkla meningar och använda rätt ord och rätt form.

Träna:
Läs i What´s Up
www.ovningsmastaren.se
www.elevspel.se
Skriv och prata hemma