Läs till s. 162 i motståndarna. Skriv en sammanfattning av det viktigaste som hände mellan s. 120-162 i det bifogade dokumentet i Google classroom. Fem till tio meningar. Plocka ut det du tyckte var viktigast för handlingen.