Vi fortsätter att arbeta med boken Kensukes rike. Vi kommer att fortsätta läsa lite mer i klassen på måndagar (och nästa tisdag) än vad vi gjorde med den andra boken eftersom det är lite mer text att läsa. Hoppas att det kommer att fungera bra för alla att göra och lämna in sina läxor i Google classroom. En ny läxa läggs upp på tisdag.

Annars har den ena halvklassen arbetat med hur man gör beskrivande faktatexter om djur och ska nu börja hitta fakta och skriva. Den andra halvklassen ska börja med detta nästa vecka.

Vi ska också fortsätta att arbeta med återberättande texter och elevernas bidrag till tävlingen att skriva om Bergabesöket är nu skickade, hoppas att vi vinner!