Denna gång är läxan att läsa till s. 79 och formulera 5 egna frågor på innehållet s. 47-79. Skriv frågorna i det bifogade dokumentet i google classroom. 1. Tryck på dokumentet. 2. Tryck på pilen upp i övre högra hörnet. 3. Tryck på pennan i nedre högra hörnet.