Läs till s. 107. Svara på de bifogade frågorna i dokumentet som finns i google classroom. Frågorna kommer även här om någon får problem med classroom:

1 Berätta vad du tycker är bra och vad du tycker är dåligt av det som Kensuke gör och varför du tycker det.

2 När Michael levde själv levde han ganska fritt och gjorde vad han kände för. När han lever med Kensuke är hans liv mer inrutat med fasta rutiner vad han gör. Vilket typ av liv tycker du är bäst och varför?

3 Vilka är de tre viktigaste händelserna från s. 81-107?

4 Motivera varför du tycker att just de tre är viktigast.