Läs motståndarna till s. 82. Svara på frågorna som finns i Google classroom Svenska 4B.