Läs Motståndarna till s. 119. Skapa egna frågor till texten i det bifogade dokumentet i Google classroom.