Läxan ligger i google classroom där även dokumentet som ska besvaras finns. Som en extra backup lägger jag även ut frågorna här:

Läs ut boken till s. 147. Svara på frågorna nedan i detta dokument.

  1. Vad tror du att Kensuke tänkte då han hittat flaskan och förstått vad som var i den?
  2. Vad vet du om Japan? Berätta några saker som du hört om det landet. Har du inte hört något innan så skriv något du lärt dig om Japan i den här boken.
  3. Vad tror du att Michael berättade för Kensukes son när de träffades? Skriv ned tre saker.
  4. Har du läst någon bok som liknar denna på något sätt? I så fall vilken och på vilket sätt finns det likheter?
  5. Tror du att detta är en sann berättelse? Varför tror du i så fall det/inte det?
  6. Vad tyckte du om boken, motivera varför du tyckte så.