Läs motståndarna till s. 44. Svara på frågorna som finns bifogade i Google Classroom.