Detta fick alla hem idag, onsdag. Det är mycket att läsa, men det är för att vara tydlig. För det allra flesta är det inget nytt att lära sig, bara att repetera.

Test fre 25 /11         Grundläggande addition och subtraktion

Onsdag 16/11 får alla detta blad med sig hem

Fredag 18/11 tar alla hem boken. Den får vara hemma tills fre 25/11

Repetera kapitel 2, så mycket som du behöver, uppgifter ur boken och på nomp.se

Följande kommer att testas:

 • Addition- huvudräkning, talsortsräkning och algoritm
 • Subtraktion- huvudräkning, algoritm med kontrollräkning
 • Textuppgifter ”3-stegare/3-poängare”, så här:
 1. Skriv ett matematiskt uttryck (mattespråk)
 2. Visa uträkning. Du visar hur du tänker och kommer fram till ett svar. Tex använder tom tallinje, förenklar talen, talsortsräkning eller löser det med algoritm.
 3. Svar med enhet (kr, cm …)
 • Överslagsräkning
 • Begrepp: ovanstående och följande:

Addition + plus

Addera, lägga ihop, summera, summan av

14 +   8    = 22

Term + term = summa

 

Subtraktion – minus

Subtrahera, ta bort, jämför, skillnad

23   –   7   = 16

Term – term= skillnad/differens

 

På baksidan av detta blad finns exempel och förklaringar.

Kom ihåg att fråga mig på lektioner, i korridoren, via mail eller på läxhjälpen, måndag em. Jag vill inget hellre än att hjälpa dig.

Läs igenom och se vad du behöver träna. Titta i ditt räknehäfte, kanske finns det något område som du av någon anledning inte tränat alls, eller behöver träna mer på. Gulmarkerat, på ditt blad, behöver du lära dig i årskurs 4.

 • Addition

Huvudräkning/ Ser direkt/Förenklar talen först: 124+33= 157

99+99= 200-2= 198         137+28= 135+30= 165

Talsortsräkning: 437+135+27= 500+80+19= 599

Algoritm        Bildresultat för addition       Bildresultat för addition

 • Subtraktion

Huvudräkning/ Ser direkt: 437- 122= 315/ Förenklar talen först:72-6= 70-4= 66       307-299= 1+7=8       164-49= 165-50= 115

Algoritm med kontrollräkning

Bildresultat för subtraktion            kontrollräknas 287+19

 

 • Textuppgifter ”3-stegare/3-poängare”

Bettan och Janne har många får. Janne har 18 st och Bettan har 5 fler. Hur många har de tillsammans?

 1. Skriv ett matematiskt uttryck (mattespråk) 18+18+5=
 2. Visa uträkning. Du visar hur du tänker och kommer fram till ett svar. Tex använder tom tallinje,

förenklar talen: tex. 20+20+5-4= 45-4=41 , talsortsräkning: 20+21=41 eller löser det med algoritm.

 1. Svar med enhet (kr, cm …) Svar: 41 st/får
 • Öppna utsagor/förståelse för likhetstecknet
 • Överslagsräkning

Räcker pengarna? Du har 700 kr och vill handla för 399kr och 149 kr, räcker det? Hur vet du det? Visa med ett överslag.

 • Begrepp: ovanstående och följande: 

Addition + plus

Addera, lägga ihop, summera, summan av

14   +   8     = 22

Term + term = summa

 

Subtraktion – minus

Subtrahera, ta bort, jämför, skillnad

23   –   7    = 16

Term – term = skillnad/differens