Nästa vecka är det inte längre tillåtet att använda korten i skolan!

Detta på grund av att det uppstår mycket konflikter kring dessa kort. Det tar tid från undervisningen och vi pedagoger får tillbringa mycket tid med att reda ut vad som skett!Vi ser gärna att eleverna träffas efter skolan, utanför skolans lokaler, och byter med varandra. Kanske får de möjlighet att umgås på sin fritid! Men korten ska inte användas under skoldagen! Har en elev tagit med kort för att kunna gå hem till en kompis så är detta självklart ok. Vi låser då in dem och de fås tillbaka efter skoldagens slut.

Vi hoppas på er förståelse där hemma! Detta vet nu eleverna om och även varför vi beslutat detta men ni kan gärna prata om det hemma med era barn!

Med vänlig hälsning  arbetslag 4