Hej

På nomp.se och här kan du öva öppna utsagor.

http://www.elevspel.se/amnen/matematik/481-oppna-utsagor.html

Här kommer flera korta klipp:

Talsortsräkning:

Öppna utsagor: