Planering, instruktion och tidsram

  • Tidsram, påbörjat v.7, färdigt fredag vecka10.
  • Ett skrivet manus- alla ska skriva
  • Alla ska prata
  • Korrekt användning av orden och fraserna:

There is/there are, this/that, am/are/is, plural-s, has got/have got/, a/an

  • Verb i presens, She works… och i pågående form, She is working.
  • Lägesorden: infront of, behind etc.
  • Frågeorden, så många olika som möjligt

Brainstorming i strukturen ”Round table” ett A4/elev som cirkulerar i gruppen.

Maila er idé

Skriv manus, filma inne och/eller ute

Have fun!                                                            Hit har vi hunnit i slutet av vecka 10.

Med färdigt material, undervisar vi sedan andra. Kika här!

Utvärdering