I svenska ska vi fokusera mycket på läsning! Vid det här laget vet alla hur viktigt det är att läsa… gammal som ung! Därför kommer vi att arbeta med lässtrategier, ordförståelse, läsförståelse och allt annat som har med läsning att göra!

Lektionerna kommer att ha en planering utifrån ”En läsande klass”. Eleverna kommer att få arbeta med olika slags texter, genre och vi har startat upp både högläsning och egen tyst läsning!

I slutet av terminen hoppas jag att flera redan har blivit riktiga stjärnläsare!