Detta är talsortsräkning

534 + 179 + 34= 600 + 130 + 17= 747

Subtraktion utan växling, men med kontrollräkning, förklaras här av Santiago

Subtraktionsuppställning med växling, förklaras så här av Antti

Nästa läxa är Läxa 7, på lösblad, till fredag 11/11